رویداد کرمان

گلرنگ ونچرز به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه صنعتی گلرنگ با هدف توسعه اکوسیستم خود در کرمان حضور یافت گلرنگ ونچرز به عنوان