رویداد تراست

مجموعه رویدادهای تراست به‌ عنوان دورهمی‌های صمیمانه دانش‌محور و با هدف هم‌فکری، همراهی، یادگیری، تعامل و شبکه‌سازی در سطح گروه صنعتی گلرنگ برگزار می‌شوند. این رویداد در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری توسط گلرنگ ونچرز به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر این گروه صنعتی تاکنون با چهار موضوع برگزار شده‌ است.