پنل فرصت‌های مستتر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گروه‌های صنعتی بزرگ در هفتمین رویداد پردیس سامیت هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت با هدف شبکه‌سازی و تبادل تجربیات و دانش در حوزه...
حضور گلرنگ‌ونچرز در نمایشگاه بیستمین سالروز تاسیس گروه صنعتی گلرنگ همزمان با بیستمین سالروز تاسیس گروه صنعتی گلرنگ با هدف معرفی شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ و تقویت شبکه سازی...