گلرنگ ونچرز در سومین دورهمی سالانه اکوسیستم کارآفرینی جنوب حضور یافت. رویداد سالانه سکوی پرتاب، به عنوان دورهمی سالانه اکوسیستم کارآفرینی جنوب در تاریخ ۱۷ اسفندماه توسط خانه نارنجی...