مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر گلرنگ صادر شد. مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی گلرنگ به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با...
پنل فرصت‌های مستتر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گروه‌های صنعتی بزرگ در هفتمین رویداد پردیس سامیت هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت با هدف شبکه‌سازی و تبادل تجربیات و دانش در حوزه...
به گزارش پیوست فعالان حوزه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی باور دارند مهم‌تر از کمبود سرمایه در این بازار، حضور تیم‌هایی است که به خوبی سرمایه‌پذیر باشند. حاضران در نشست «ابزارهای مالی...
کارآموز سرمایه‌گذاری شرایط احراز دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، صنایع یا رشته‌های مرتبط علاقمند به مهارت‌های تحلیل و مدل سازی مالی درک...
کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرایط احراز دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، صنایع یا رشته‌های مرتبط حداقل 3 سال تجربه کار در حوزه سرمایه‌گذاری...
به گزارش پیوست؛ مدیر سرمایه‌گذاری گلرنگ ونچرز نحوه سرمایه‌گذاری گروه‌های صنعتی را متفاوت از سایر گرو‌ه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌داند و معتقد است این بیزینس مدل‌های‌های مرتبط به صنایع آنهاست...