همراه گرانقدر

ضمن سپاس از شما در راستای معرفی تیم های فناور و دانش محور به مجموعه گروه صنعتی گلرنگ جهت مشارکت و سرمایه گذاری، خواهشمند است جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

    پانزده + هشت =