ششمین تراست گلرنگ ونچرز برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در تاریخ 17 اردیبهشت 1403 ششمین رویداد تراست گلرنگ ونچرز برگزار شد ششمین تراست گلرنگ ونچرز با محوریت معرفی...
مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر گلرنگ صادر شد. مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی گلرنگ به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با...
به گزارش پیوست فعالان حوزه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی باور دارند مهم‌تر از کمبود سرمایه در این بازار، حضور تیم‌هایی است که به خوبی سرمایه‌پذیر باشند. حاضران در نشست «ابزارهای مالی...