کارشناس ارشد توسعه کسب و کار شرایط احراز تسلط بر زبان انگلیسی آشنایی با اکوسیستم استارتاپی و حوزه‌های نوین درک قوی از مدل‌های کسب و کار نوین تجربه فعالیت...
کارشناس تحقیق و توسعه شرایط احراز تسلط بر زبان انگلیسی مهارت‌ تحلیل بالا درک گسترده از بازارهای مختلف و مدل‌های تجاری مهارت‌ حل مسئله و توانایی ارائه راه‌حل‌ها کسب...
کارشناس توسعه بین‌الملل شرایط احراز تسلط بر زبان انگلیسی مهارت‌ تحلیل بالا درک گسترده از بازارهای مختلف و مدل‌های تجاری مهارت‌ حل مسئله و توانایی ارائه راه‌حل‌ها کسب توانمندی‌...
کارآموز سرمایه‌گذاری شرایط احراز دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، صنایع یا رشته‌های مرتبط علاقمند به مهارت‌های تحلیل و مدل سازی مالی درک...
کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرایط احراز دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، صنایع یا رشته‌های مرتبط حداقل 3 سال تجربه کار در حوزه سرمایه‌گذاری...