سرمایه گذاری

ما برای حمایت از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها علاوه بر سرمایه نقدی، شبکه‌های گسترده خود که حاصل 50 سال فعالیت در حوزه‌ها و صنایع مختلف است را در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بتوانیم در کنار هم سریع‌تر رشد کنیم.

ما به‌عنوان پیوندی بین هلدینگ‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ و استارت‌آپ‌ها فعالیت می‌کنیم و به بنیان‌گذاران این امکان را می‌دهیم تا با تعامل با متخصصان داخلی ما از یکدیگر بیاموزیم و در مسیر یادگیری و پیشرفت با سرعتی بالا حرکت کنیم و با هم به سوی دستیابی به بازار‌های جدید قدم برداریم.

مزایای جذب سرمایه از گلرنگ ونچرز

گلرنگ ونچرز در راستای توانمند سازی نوآوران و استارت‌آپ‌ها از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد، ما به واسطه اتصال به هلدینگ گلرنگ، مزیت‌ها و امکانات فراوانی برای نوآوران به‌وجود آورده‌ایم. اتصال به شبکه وسیعی از متخصصین، دسترسی به بازار‌های مختلف داخلی و خارجی و همچنین متفاوت بودن جنس سرمایه‌ی جذب شده تا شماری از مزیت‌های اتصال به هلدینگ گلرنگ است. مهم‌ترین هدفی که گلرنگ ونچرز بدنبال آن است ایجاد هم افزایی بین اکوسیستم استارت‌آپ و شرکت‌های ذیل هلدینگ گلرنگ است تا با ایجاد همکاری‌های موثر در جهت رشد استارت‌آپ‌ها و گروه گلرنگ گام برداریم.

فرآیند سرمایه‌گذاری

گلرنگ ونچرز در راستای توانمند سازی نوآوران و استارت‌آپ‌ها از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد، ما به واسطه اتصال به هلدینگ گلرنگ، مزیت‌ها و امکانات فراوانی برای نوآوران به‌وجود آورده‌ایم. اتصال به شبکه وسیعی از متخصصین، دسترسی به بازار‌های مختلف داخلی و خارجی و همچنین متفاوت بودن جنس سرمایه‌ی جذب شده تا شماری از مزیت‌های اتصال به هلدینگ گلرنگ است. مهم‌ترین هدفی که گلرنگ ونچرز بدنبال آن است ایجاد هم افزایی بین اکوسیستم استارت‌آپ و شرکت‌های ذیل هلدینگ گلرنگ است تا با ایجاد همکاری‌های موثر در جهت رشد استارت‌آپ‌ها و گروه گلرنگ گام برداریم.