ما بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گلرنگ هستیم...

نوآوری سال‌هاست که در بخش‌های مختلف گروه صنعتی گلرنگ نهادینه شده و این کمپانی بخشی از رشد و پیشرفت خود را مدیون آن بوده است. ما باور داریم که این گروه صنعتی هیچگاه از نوآوری دور نبوده‌ و در همین راستا مردادماه 1401 گلرنگ ونچرز را تحت عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود و با مدل نوآوری باز به وجود آورد.
ما به وجود آمدیم تا نقطه اتصال پتانسیل‌ها، تجارب، بازار، برندینگ و زیرساخت‌های یک کمپانی پنجاه ساله با تیم‌ها و شرکت‌های نوپا باشیم و با ایجاد این بستر فضایی را در جهت رشد به وجود آوریم.
تئوری‌ها و تجربیات موجود نشان می‌دهد؛ نوآوری بدون دخالت مدیران سطح بالای یک سازمان امکان‌پذیر نیست و بر این اساس هیأت مدیره گلرنگ ونچرز از اعضای هیأت مدیره گروه صنعتی گلرنگ تشکیل شده است. علاوه بر این شرکت دارای یک هیأت عامل و همچنین کمیته پذیرش بوده تا با توجه به چابکی اکوسیستم بیرون از سازمان، تصمیمات در سطوح مختلف انجام پذیرفته و از سرعت اخذ آن کاسته نشود.

کمیته پذیرش

علیرضا کیان‌پور

تحول دیجیتال

کیانوش حسنی نژاد

هلدینگ شوینده آرایشی و بهداشتی

مصطفی سیدحسینی

هلدینگ سرمایه‌گذاری کوروش

یاسر موحدی

هلدینگ دارویی

حمیدرضا ریحانی

هلدینگ مالی

محمد جواد سیدپور

حوزه لجستیک و پخش

هاشم گرامی

حوزه معدن

سمیه فرزانه

حوزه انرژی

سیدرضا میرحسینی

حوزه انرژی

حسین شاکر طاهری

صنایع سلولزی

محمد سعید فلاح نیاسر

انرژی‌های نوین

تیم گلرنگ ونچرز

سولماز صادق‌نیا

مدیر عامل

افشین سامانی

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری

محمدرضا معصومی

مدیر سرمایه‌گذاری

حسین رازقی

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری

زهره لورک

رئیس توسعه اکوسیستم نوآوری

فرگل برومند

رئیس توسعه کسب و کار

هستی فضلی

رئیس توسعه بین‌الملل

شیدا افضلی

کارشناس توسعه اکوسیستم نوآوری

مهسا صفایی

طراح ارشد گرافیک

کیمیا کیان‌پور

کارشناس فنی

گیتی شایان

کارشناس منابع انسانی

اسماعیل محمدی

مهماندار