بین‌الملل

-اتصال تیم‌ها و شرکت‌های توانمند به بازارهای بین‌المللی
- سرمایه‌گذاری بر تیم‌های خارجی
- شرکت در رویدادهای بین‌المللی به عنوان اسپانسر و ...