ارائه معکوس

شرکت‌ها با حوزه‌های فعالیت متفاوت، جلسه‌ای را با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا برگزار می‌کند و برنامه و چالش‌های خود را با آن‌ها مطرح می‌کند، سپس به استارت‌آپ‌ها زمانی داده می‌شود تا بتوانند یک نمونه اولیه توسعه دهند و راهی برای اثبات ادعایشان پیدا کنند و مجدداً با شرکت ارتباط برقرار کنند تا نتیجه فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که ایده‌شان برای شرکت جذاب باشد برای جان بخشیدن به آن ایده شراکتشان را آغاز کنند.