حضور گلرنگ‌ونچرز در نمایشگاه بیستمین سالروز تاسیس گروه صنعتی گلرنگ همزمان با بیستمین سالروز تاسیس گروه صنعتی گلرنگ با هدف معرفی شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ و تقویت شبکه سازی...