چهارمین رویداد تراست گلرنگ ونچرز

ضمن سپاس از حضور شما در چهارمین رویداد تراست گلرنگ ونچرز با محوریت معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خواهشمند است موارد ذکر شده در فرم ذیل را تکمیل فرمایید.