سومین رویداد تراست گلرنگ ونچرز

ضمن سپاس از حضور شما در سومین رویداد تراست گلرنگ ونچرز، خواهشمند است با توجه به مطالب ارائه شده در این رویداد فرم ذیل را تکمیل فرمایید. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم.