رویدادهای سرمایه‌گذاری

با توجه به وجود تیم‌هایی با پتانسیل بالا در شهرستان‌ها با کمک پارک‌های علم و فناوری، اتاق‌های بازرگانی و ... از طریق برگزاری این رویدادها تیم‌ها را شناسایی کرده و وارد فرایند سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

رویداد کرمان

گلرنگ ونچرز به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه صنعتی گلرنگ با هدف توسعه اکوسیستم خود در کرمان حضور یافت گلرنگ ونچرز به عنوان