بررسی موشکافانه صنعت حمل و نقل

صنعت لجستیک در حال حاضر دستخوش تغییرات دگرگون کننده‌ای است. در نظر بگیرید اوبر چگونه روش سنتی تحویل غذا را متحول کرد و یا خودرو‌های برقی چگونه کل صنعت خودرو‌سازی را تحت تاثیر قرار خواهند داد، حتی ماشین¬های پرنده تقریبا دیگر واقعیت دارند. فناوری، صنعت لجستیک را به واسطه پهباد تحویل بار متحول کرده است و آینده تحویل بسته را شکل می¬دهد. این راه‌حل¬های نوآورانه در درجه اول به نفع مشتریان نهایی است. با این حال، فعالیت شرکت¬های لجستیک هنوز با مسائلی از قبیل هزینه بالا، شفافیت، عدم اعتماد و در دسترس بودن داده¬ها به چالش کشیده می¬شوند.
مقایسه وضعیت صنعت لجستیک ایران با کشور‌های منطقه منا می‌تواند مؤید فرصت‌های درون مرزی و برون مرزی باشد. در فرصت‌های درون مرزی شناسایی گلوگاه‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در بخش دوم گزارش به آن پرداخته شده است. تکنولوژی همواره ابزاری بوده‌است که صنایع را دگرگون کرده است، طبیعی است که این صنعت نیز از این قضیه مستثنی نبوده است. در بخش سوم می‌توان بنچمارکی از ۶ کسب‌و‌کار مختلف را مشاهده نمود. گروه صنعتی گلرنگ با در دست داشتن چندین زنجیره تأمین غنی، همواره در راستای بهبود فرآیند‌های خود تلاش کرده‌است، به همین منظور در بخش پایانی به بررسی مشکلات زنجیره تامین نیز پرداخته شده است.